Skal vi arbejde sammen??

+45 43909324

INDRETNINGSSERVICE

Arkivanalyse
Som en naturlig del af vor service tilbyder vi at lave en analyse af arkivdannelsen i virksomheden. Denne analyse ligger til grund for vort videre arbejde med de efterfølgende punkter.

Indretningsforslag og tilbud
Med basis i arkivanalysen, lokalemuligheder, krav, ønsker og økonomiske rammer udarbejder vi et indretningsforslag og et fastpris tilbud indeholdende alle omkostninger. Vi er pt. den eneste virksomhed i branchen der indregner ALLE omkostninger, derfor er der ALDRIG noget med småt, der skal tillægges vor pris.

Projektledelse
Vore indretningskonsulenter kan endvidere varetage projektledelsen, koordinere håndværkere, bestille maler, gulvmontører mv. Alt udført til aftalt tid og pris.

Nedpakning, flytning, opbevaring og udpakning
Vi kan også varetage nedpakning, flytning, opbevaring og udpakning af de opbevarede arkivalier, varer eller emner mens der monteres nye reoler, flyttes til nye lokaliteter eller renoveres lokaler.